I Sverige är 4G-täckningen väl utbyggd jämfört med andra länder.

Enligt mobiloperatörernas egna mätningar är 4G-täckningen mycket bra i större och medelstora svenska städer. I Stockholm är 4G-täckningen så gott som fullständigt utbyggd, detsamma gäller Göteborg och Malmö. I medelstora städer som Uppsala, Jönköping, Lund och Karlstad är 4G-täckningen mycket god men kan saknas fläckvis utanför stadskärnorna. Post och Telestyrelsens egna 4G-test styrker den bild som operatörerna själva ger och anger att Stockholm, Göteborg och Malmö i största mån har full täckning för 4G men där hastigheten till viss del varierar mellan de olika städerna.
Information om täckning är endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser. Täckning och hastighet för mobila tjänster kan variera beroende på en mängd faktorer, exempelvis på geografiska förhållanden som berg, dalar och skog. Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkas av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden Du befinner Dig.

Vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router Du använder har betydelse för hur Du upplever täckning och hastighet. På platser där Du saknar täckning men har tillgång till WiFi kan Du använda mobilen som vanligt om Du har ett abonnemang som stödjer 4G.
Det kan gå att förbättra möjligheterna att ringa och surfa genom att använda så kallad handsfree (sladd med hörlurar och mikrofon) eller en extern antenn. Möjligheten kan också förbättras ytterligare om mobiltelefonen ligger fritt istället för att den hålls i handen eller ligger i en ficka eller i en väska.

Normalhastigheten anges med ett intervall och avser ett genomsnitt för hela mobilnätet och speglar därför inte nödvändigtvis den enskilda användarens upplevelse. Normalhastigheten utgör således ingen garanti för vad den enskilda användaren faktiskt får vid varje tillfälle, utan är en uppskattning av vad användaren normalt kan förvänta sig.

Hastigheten kan variera beroende på en mängd faktorer, exempelvis geografiska förhållanden, om Du befinner Dig inomhus eller utomhus, hur många som samtidigt ringer eller surfar inom samma område och vilken mobiltelefon, surfplatta, modem eller router Du använder.

Alla våra routerlösningar innehåller obegränsad surf i Sverige. Med andra ord kan Du surfa, streama och kolla på TV så mycket Du vill. Vi vill att Du ska kunna dela med Dig oavsett om Du är på konferens i Åre med jobbet, sommarsemester på Gotland eller bilresa längs höga kusten. Vårt nät täcker nästan 100 procent av Sveriges befolkning.
Om Du har ett abonnemang med begränsad datavolym och förbrukat denna volym så uppnås en lägre hastighet. Om Du har ett abonnemang med begränsad hastighet så är det inte möjligt att uppnå en högre hastighet. Hos oss behöver Du inte tänka på det då all surf är obegränsad.